top of page
Ekran Resmi 2024-01-21 22.08.39.png

15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi ve

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri 

8 Milyar insana ev sahipliği yapan Dünyamız artık daha yaşlı ve daha yorgun. Son 50 yılda yaşanan iklim felaketleri nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 2 Milyondan fazla. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler ve ekolojik tehditlerin ortaya koyduğu zorunlu göçler. Tüm bunlar,  dünyamızı ve insanlığı daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecek. Önlem almazsak eğer…

 

Çığır açmak hedefleri ile çığırından çıkarılmış bir dünya…

 

"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” diyordu, toplumsal bağlarından ve toprağından koparılmış bir insan. Paranın ve metaların gölgesinde bırakılan değerler, hayatın neredeyse her alanını kaplayan etik yozlaşma. Çığır açmak hedefleri ile çığırından çıkarılmış bir dünya.

 

Ekolojik felaketlerin, sosyal sefaletlerin ve etik körleşmenin giderek daha da derinleştiği bir dünyada, şirketlerin ve kurumların sorumlulukları yalnızca hissedarlarına kâr sunmak değil, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının her bir hedefi bağlamında “ETİK” olmak ve “ETKİ” yaratmak ve sonunda hayata değer katan İzdüşümleriniyansıtmak da olmalı! Yalnızca kâra odaklanmak yerine çalışanların, müşterilerin, toplumun çıkarlarını korumak anlamına gelen Paydaş Kapitalizmi yaklaşımının da bir gereği olarak, tüm süreçlerde “Etik Olmak ve Etki Yaratmak” artık bir sorumluluktan öte, zorunluluk alanı. 

 

Tüm bu konularda güçlü adımlar atmak ve örnek olmak üzere birlikte yola çıktığımız siz değerli paydaşlarımızın da güçlü desteği ile “ETİK ve ETKİ” kavramlarının “İZDÜŞÜMÜ” ekseninde 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kurumsal Sorumluluk alanında önemli roller üstlenen paydaş grubunun en değerli temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını ağırlayacağımız, 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde çok önemli panellerde, çok güçlü isimler sahne alarak, bizler için yeni ufuklar açacak! 

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve yaşama değer katarak, yenilikçi çözümler ve uygulamalar geliştiren kurumları farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına değer katan kuruluşlar ödüllendirilecek.

 

Hep birlikte, ETİK Olmak, ETKİ yaratmak ve böylece iz bırakabilmek için... 

 

5 Mart 2024’te QNB Finansbank Kristal Kulede buluşmak üzere.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödüllerine Katılım Şartları, Değerlendirme Kriteleri ve Kategorilerine buradan ulaşabilirsiniz.

15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi’nde Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 ve 2053 Net 0 hedeflerine ulaşmasına katkı sunan programlar bağımsız jüri tarafından ödüllendirilirken aşağıdaki başlıklarda Özel Ödül takdim edilecektir.  

ÖLÇÜMLENEBİLİR KATKI ÖDÜLÜ

İŞ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ ÖDÜLÜ

15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri'ne Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra basvuru@turkiyeksd.org adresine göndermeniz gerekmektedir.

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği

 

bottom of page