top of page

Faaliyetlerimiz

Data Processing
Solar Paneller
Yeşil Binalar

Araştırma & Raporlama

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında şirketler için referans noktası olmak yaklaşımı ile; şirketlerin sorumlu, yeşil ve kapsayıcı dönüşümünü desteklemek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla farklı araştırmalar yürütmekte ve raporlar yayınlamaktadır.

 

Şirket stratejilerinin en önemli ana bileşenlerinden biri haline gelen KSS kavramı küresel gelişmeler ışığında yeşil ve kapsayıcı kalkınma perspektifinden kurumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve ESG gibi yeni kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Sorumlu ve sürdürülebilir olmak artık şirketler için gönüllü bir uğraş değil bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Özellikle, COVİD-19 salgınıyla ivmelenen ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile derinleşen dönüşüm süreci tüm aktörler için fırsatlar ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

 

TKSD olarak çeşitli araştırmalar yaparak farkındalık yaratıyor, kuruluşların kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında yaptıkları çalışmaları bütüncül bir perspektiften ele alarak, raporlamalarını gerçekleştirerek bu alanlarda yürüttükleri çalışmaların görünürlük kazanmasını sağlıyoruz.

Proje Geliştirme & Proje Yönetimi

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği olarak kurulduğumuz 2005 yılından bu yana şirketler, yerel kalkınma kurumları ve uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler, Hollanda Büyükelçiliği, Avrupa Birliği vb.) için kamu-özel sektör iş birliklerini destekleyecek çeşitli projelere danışmanlık sağlıyoruz. Özellikle kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının şirketler için bir zorunluluk haline geldiği günümüzde kuruluşların bu eksenlerde kendilerini konumlandırması oldukça önemli. Sürdürülebilir Kalkınma perspektifinden kurumlara aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık sağlamaktayız:

Proje & Hibe Başvurusu ve Yönetimi

Şirketlerin yerel kalkınma kurumları ve uluslararası kalkınma kuruluşları fonlarına başvuru yapması ve kaynak geliştirmesine yönelik hizmet sunmaktayız. Proje tasarımından, bütçelemesine ve yürütülmesine kadar olan farklı süreçlerde kurumların beklentilerine göre proje başvurularını gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Sorumluluk Projeleri

Şirketinizin beklentileri ve stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak yenilikçi ve toplumsal faydayı önceliklendiren bir yaklaşımla kurumsal sorumluluk projeleri geliştirmekteyiz. Kurumsal sorumluluk projelerini tasarlarken proje faaliyetlerini, bütçesini, zaman akışını ve çıktıları bütüncül olarak ele almaktayız.

Uluslararası ve Yerel Hibe Başvuruları ve Yönetimi

TKSD olarak 2005 yılından bu yana kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör paydaşlarıyla yakın olarak çalışıyoruz. Yerel kalkınma ajansları ve uluslararası kurumların (Avrupa Birliği, UNDP, Dünya Bankası, IFC, EBRD vb.) etki üretmek için duyurduğu hibe ve kredilere yönelik başvuru dosyalarını hazırlıyoruz. Ayrıca şirketlerin faydalanabileceği finansman opsiyonlarının taramasını yapıp, uygun olan hibe ve kredi imkanları hakkında danışan şirketlerimizi yönlendirmekteyiz.

Ürün ve Hizmetler

Şirketlerin sosyal ve çevresel sorunlara olan yaklaşımları, kar etmek kadar önemlidir. Özellikle kırılganlığın arttığı dönemlerde risk ve fırsatların sürdürülebilirlik perspektifinden ele alınması, sorumlu yaklaşımla çözümler üretilmesi ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak paydaşlarla paylaşması şirketin devamlılığını sağlamaktadır. Daha da önemlisi şirketlerin kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaları raporlaması; yeni çıkan düzenlemelerle uyumluluk, müşteri sadakati oluşturma, yatırımcılar için yatırım yapılabilir bir statüde olma, çalışanlar tarafından değerlerin benimsenmesi ve yetenekli adaylara cazip bir şirket haline gelmek gibi birçok farklı katkısı bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen yatırım yönetim şirketi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink 2022 yılında tüm CEO’lara itafen yayımladığı mektupta sorumlu bir amaca ve bütüncül bir stratejiye sahip olmanın önemini vurgulamış, şirketlerin uzun vadeli bir vizyona sahip olması gerektiğinin altını çizmiştir.

 

Bu perspektiften şirketlerin uzun dönem sürdürülebilirliklerini desteklemek amacıyla aşağıdaki alanlarda ürün & hizmet geliştirmekteyiz:

 

  1. Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme

  2. Sürdürülebilirlik Raporlaması

  3. Sürdürülebilirlik Eğitimleri

  4. AB Yeşil Mutabakat İçerikleri

  5. GSES Sürdürülebilir İşletme Sistemi (GSES Türkiye Guidebook lansman ertesi eklenir ve danışmanlık kalemleri detaylandırılır.)

  6. Aile ve Genç Dostu Şirket Sertifikasyonu

Birlikte
Çalışalım

Danışmanlık faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

bottom of page