top of page
Modern Architecture

Sağlam Kobi
Hackathonu

 

Şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler.

Sağlam Kobi Hackathonu ile Afet Yönetimi

Şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Sağlam KOBİ Projesi, firmaların afet öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaşabileceği zorluklara yönelik çözümler geliştirilmesi için 30 Kasım, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Hackathon düzenlendi.

KOBİ’lerin olası tehlikelere karşı çalışanlarını, ürünlerini, verilerini ve markalarını korumaya ve afet sonrası iş sürekliliğini sağlamaya yönelik daha iyi ve daha verimli adımlar atmasını sağlayacak olan fikirlerin teknolojiyle bir araya gelerek gerçeğe dönüştüğü etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra uzman isimlerden olulan 7 farklı grup yarıştı. 2 gün süren etkinlik sonucunda jüri değerlendirmesiyle ilk 3’e giren projelerin sahibi ekipler ödüllendirildi.

bottom of page